O nás

Spoločnosť GAMIX Slovakia, a.s., je stavebno-obchodná spoločnosť, ktorej hlavným zameraním je realizácia dodávky a montáže komplexných zdravotechnických zariadení, ústredného kúrenia, rozvodov inžinierskych sieti - vodovodov, kanalizácie a plynu, výstavba a rekonštrukcia bytových a polyfunkčných objektov.

Snaha pracovníkov spoločnosti je zúročiť dlhodobé skúsenosti, nadviazať na tradíciu z minulosti a v spolupráci so stabilnými partnermi vybudovať silnú stavebnú spoločnosť na slovenskom trhu.

Naše mnohoročné skúsenosti, odborná a technická znalosť sú zárukou kvality poskytovaných prác a ponúkaných služieb. Cieľom našej spoločnosti do budúcnosti je zvýšiť podiel na trhu pri výstavbe investičných celkov a polyfunkčných objektov, schopnosť reagovať operatívnejšie na potreby našich zákazníkov a poskytovať nové nápady na vylepšenie ponuky pre potenciálnych klientov.

Referencie nášho tímu vás presvedčia, že výsledkom našej spolupráce bude aj Vaša maximálna spokojnosť.

Tešíme sa na spoluprácu s vami.Zdravotechnika - komplexná dodávka a montáž

- rozvody studenej vody,
- rozvody teplej úžžitkovej vody,
- rozvody chemicky upravovanej vody,
- požžiarne hydrantové rozvody,
- vonkajššia a vnútorná kanalizácia (HT, PVC, oceľ, pozink, Mapres, Geberit, plasthliník, nerez ...),
- montើ zásobníkov pre ohrev TUV,
- automatické tlakové stanice, výtlaky, čerpadlá, odlučovače ropných látok, lapače tukov,
- komplexná montáž zariaďovacích predmetov.

 
Kúrenie a plynárenstvo

- radiatórové vykurovanie,
- podlahové vykurovanie,
- vykurovanie teplovzduššnými agregátmi,
- montᾞ kotolní až výmenníkových staníc, vrátane tepelných čerpadiel,
- čistenie a údržžba tepelných výmenníkov,
- montើ horúcovodných a parných potrubných vedení.

 
Komplexné služby

- návrh, poradenstvo,
- projektové riešenie,
- vypracovanie cenovej kalkulácie, optimalizácia projektu,
- komplexná realizácia vrátane dodávky materiálov, subdodávky,
- záručný a pozáručný servis.